Dwa oblicza traumy życia z wirusem HIV

Od ponad dekady badamy psychospołeczne funkcjonowanie osób zakażonych wirusem HIV. Badamy zarówno ciemne strony HIV pod postacią traumy i zaburzenia po stresie traumatycznym (posttraumatic stress disroder – PTSD), jak również paradoksalne jasne strony życia z HIV w formie fenomenu potraumatycznego wzrostu (posttrauatic growth – PTG: „co nas nie zabije, to nas wzmocni”). Niedawno powołaliśmy pierwszą w Polsce stronę internetową traktującą o badaniach naukowych dobrostanu osób z HIV/AIDS w Polsce (https://hiv.psychologia.pl), gdzie znajdziesz więcej informacji na ten temat (i inne), a także zapoznasz się z naszymi publikacjami z tego obszaru.

Aktualnie realizujemy projekt naukowy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM 19 (tytuł projektu: „Potraumatyczny wzrost wśród osób zakażonych wirusem HIV: Badanie podłużne w dwóch perspektywach czasowych”; nr projektu: 2020/37/N/HS6/00046).


Zapraszamy wszystkie osoby zakażone wirusem HIV do wypełnienia naszej ankiety. Wasz udział w tym badaniu naukowym pozwoli nam nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie psychiczne osób z HIV, ale umożliwi rozpoczęcie dalszych badań nad wypracowaniem pierwszych w Polsce metod psychoterapii dla osób żyjących z HIV/AIDS.

Obróć ekran, aby przeglądać stronę