Małgorzata Pięta

Moje kwalifikacje

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii w ramach Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję nad projektem doktorskim w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW oraz odbywam całościowe szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na co dzień pracuję jako psychoterapeutka z dorosłymi oraz dziećmi i nastolatkami.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam i nadal zdobywam m.in. w Ośrodku ReGeneRacja, Poradni Profilaktyczno-Leczniczej przy Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym, Poradni Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal oraz w Poradni Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą, a także w pracy z grupami psychoterapeutycznymi.

Działam w kilku zespołach badawczych oraz jestem autorką i współautorką artykułów naukowych w obszarze psychologii klinicznej i psychologii zdrowia.

Czym dla mnie jest psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim metodą leczenia trudności psychicznych i szansą na zmianę drogi rozwoju, która pozwala korzystać z wcześniej niedostępnych możliwości. Dzieje się to przez doświadczenie głębokiego kontaktu z drugą osobą, który może mieć moc niosącą zmianę i pozwala znaleźć wytchnienie w psychicznym cierpieniu.

Jak pracuję

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Poddaję swoją pracę superwizji. Wzbogacam swoją pracę, korzystając z aktualnej wiedzy naukowej.

Oferta

Krótko- i długoterminowa psychoterapia indywidualna, w tym również w języku angielskim. Pracuję z dorosłymi, adolescentami i dziećmi w wieku szkolnym.

Umów wizytę
Obróć ekran, aby przeglądać stronę