Marcin Rzeszutek

„Nowoczesny człowiek żyje w iluzji, że wie, czego pragnie – gdy tymczasem pragnie dokładnie tego, czego się od niego oczekuje, że będzie pragnął”

Erich Fromm

Moje kwalifikacje

Jestem psychoterapeutą Gestalt oraz psychologiem, który łączy praktykę kliniczną z badaniami naukowymi w obszarze psychologii klinicznej oraz psychoterapii. Ukończyłem Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt (IG; dawniej Instytut Terapii Gestalt – ITG) w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Gestalt wydany przez IG, certyfikat European Certificate of Gestalt Psychotherapy (EAGT) oraz certyfikat European Certificate of Psychotherapy (ECP), umożliwiający praktykowanie psychoterapii na terenie większości krajów Unii Europejskiej. Doświadczenie kliniczne zdobyłem m.in. na dwóch stażach w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie. Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji psychoterapeutycznych, regularnie superwizuję swoją pracę oraz uczestniczę w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla psychoterapeutów i psychologów.

Czym dla mnie jest psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem prowadzącym do głębszego zrozumienia siebie i swojego życia. W szczególności jest to proces, w którym psychoterapeuta towarzyszy ci w poszukiwaniu twojej drogi życiowej, angażując swoją uwagę, wiedzę i emocje. Szanuje twoją indywidualność, twój unikatowy sposób doświadczania siebie i świata. Dlatego nie doradza, nie narzuca własnej wizji świata i nie daje prostych recept na szczęście – co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie coraz bardziej opanowanym przez „pop-psychologię” i wiele pseudonaukowych bredni. Psychoterapeuta zna zakres swoich kompetencji, ale też dba o ciągły ich rozwój, tj. nie wypowiada się na każdy temat (zob. „terapeuci-celebryci”), uczestniczy w szkoleniach dla psychoterapeutów i regularnie superwizuje swoją pracę.

Jak pracuję

Jeśli przeżywasz osobisty kryzys, nie radzisz sobie z własnymi emocjami lub masz problemy w relacjach z innymi ludźmi, to zapraszam do autentycznego gestaltowskiego spotkania, w trakcie którego zyskasz możliwość przyjrzenia się temu, co ogranicza Twój rozwój. W swojej pracy stosuję podejście psychoterapii Gestalt, która pomaga człowiekowi rozwijać własny potencjał i odkrywać nowe, nieznane sobie aspekty własnej osoby. Mówiąc krótko i nawiązując do cytowanych wyżej słów Ericha Fromma, moim głównym zadaniem jako psychoterapeuty jest towarzyszyć Ci w procesie zrozumienia tego, czego tak naprawdę chcesz i do czego dążysz w swoim życiu.

Oferta

Krótko- i długoterminowa psychoterapia indywidualna, w tym również w języku angielskim. Ponadto prowadzę terapię szkoleniową dla studentów Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów IG oraz innych szkół Gestalt w Polsce.

Koszt sesji indywidualnej – 250 zł

Umów wizytę
Obróć ekran, aby przeglądać stronę