Marcin Rzeszutek

„Nowoczesny człowiek żyje w iluzji, że wie, czego pragnie – gdy tymczasem pragnie dokładnie tego, czego się od niego oczekuje, że będzie pragnął”

Erich Fromm

Moje kwalifikacje

Jestem psychoterapeutą Gestalt – ukończyłem Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Gestalt (IG; dawniej Instytut Terapii Gestalt – ITG) w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Gestalt wydany przez IG, European Certificate of Gestalt Psychotherapy wydany przez EAGT oraz European Certificate of Psychotherapy (ECP – EAP) wydany przez EAP, umożliwiający praktykowanie psychoterapii na terenie większości krajów Unii Europejskiej. Jestem również psychologiem – absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obroniłem doktorat. Doświadczenie kliniczne zdobyłem m.in. na dwóch stażach w Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie. Dążąc do ciągłego rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji psychoterapeutycznych, regularnie superwizuję swoją pracę oraz uczestniczę w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla psychoterapeutów i psychologów.

Czym dla mnie jest psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie przede wszystkim doświadczeniem prowadzącym do głębszego zrozumienia siebie i swojego życia. W szczególności jest to proces, w którym psychoterapeuta towarzyszy ci w poszukiwaniu twojej drogi życiowej, angażując swoją uwagę, wiedzę i emocje. Szanuje twoją indywidualność, twój unikatowy sposób doświadczania siebie i świata. Dlatego nie doradza, nie narzuca własnej wizji świata i nie daje prostych recept na szczęście – co jest szczególnie ważne w dzisiejszym świecie coraz bardziej opanowanym przez „pop-psychologię” i wiele pseudonaukowych bredni. Psychoterapeuta zna zakres swoich kompetencji, ale też dba o ciągły ich rozwój, tj. nie wypowiada się na każdy temat (zob. „terapeuci-celebryci”), uczestniczy w szkoleniach dla psychoterapeutów i regularnie superwizuje swoją pracę.

Jak pracuję

Jeśli przeżywasz osobisty kryzys, nie radzisz sobie z własnymi emocjami lub masz problemy w relacjach z innymi ludźmi, to zapraszam do autentycznego gestaltowskiego spotkania, w trakcie którego zyskasz możliwość przyjrzenia się temu, co ogranicza Twój rozwój. W swojej pracy stosuję podejście psychoterapii Gestalt, która pomaga człowiekowi rozwijać własny potencjał i odkrywać nowe, nieznane sobie aspekty własnej osoby. Mówiąc krótko i nawiązując do cytowanych wyżej słów Ericha Fromma, moim głównym zadaniem jako psychoterapeuty jest towarzyszyć Ci w procesie zrozumienia tego, czego tak naprawdę chcesz i do czego dążysz w swoim życiu.

Oferta

Krótko- i długoterminowa psychoterapia indywidualna, w tym również w języku angielskim. Ponadto prowadzę terapię szkoleniową dla studentów Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów IG oraz innych szkół Gestalt w Polsce.

Koszt sesji indywidualnej – 150 zł

Umów wizytę
Obróć ekran, aby przeglądać stronę