Zdrowie psychiczne i dobrostan psychoterapeutów: badania międzykulturowe

Zdrowie psychiczne i dobrostan psychoterapeutów pozostaje tematem w dużym stopniu niezbadanym. Psychologia kliniczna i psychoterapia tradycyjnie skupiały się bowiem nie na psychoterapeutach, a na ich klientach. Praca psychoterapeuty może jednak wiązać się z wielowymiarowym dystresem psychicznym, który może nie tylko negatywnie wpłynąć na jakość życia psychoterapeuty, ale stanowić czynnik utrudniający wykonywanie jego zawodu – czyli stwarzać potencjalną szkodę dla klientów.

We współpracy z konsorcjum naukowym TREATme w ramach inicjatywy EU COST Action (Horyzont 2020; https://www.treat-me.eu/) prowadzimy międzynarodowy projekt badawczy dotyczący zdrowia psychicznego i dobrostanu psychoterapeutów w 12 krajach Europy (Austria, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Hiszpania, Norwegia, Polska, Rumunia, Serbia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania). Wspomniane badanie ma na celu poszukiwanie psychologicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego wśród psychoterapeutów z ww. krajów – ze szczególnym uwzględnieniem stresu towarzyszącego pandemii COVID-19.

Do tej pory prowadziliśmy badania naukowe nad wypaleniem zawodowym (burnout) oraz tzw. wtórną traumatyzacją (secondary trauma – sytuacja, kiedy psychoterapeuta, pracując z osobami po traumie, sam „zaraża się” ich objawami potraumatycznymi poprzez zbyt mocne empatyczne zaangażowanie) wśród psychoterapeutów w Polsce. Jeśli interesują Cię dotychczasowe wyniki wspomnianych badań, zapraszamy do lektury naszych publikacji:

Rzeszutek M., Partyka M., Gołąb A. (2016). Secondary traumatic stress disorder symptoms in a sample of therapists and psychiatrists working with trauma victims. Studia Psychologiczne, 54, 34–40.

Rzeszutek M., Partyka M., Gołąb A. (2015). Temperament traits, social support and secondary traumatic stress disorder symptoms in a sample of trauma therapists. Professional Psychology: Research and Practice, 46, 213–220.

Rzeszutek M., Schier K. (2014). Temperament traits, social support and burnout symptoms in a sample of therapists. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, 51, 574–579.

Obróć ekran, aby przeglądać stronę