Psychoterapia dla par

Terapia par jest spotkaniem dwóch osób pozostających w związku, oraz psychoterapeuty (lub niekiedy pary psychoterapeutów). O ile w psychoterapii indywidualnej, jej podmiotem jest poddająca się terapii osoba, tutaj terapii poddawany jest związek dwóch osób. Pozostające w nim osoby mają możliwość na równych prawach wnosić istotne dla nich kwestie. Rolą psychoterapeuty jest między innymi umożliwienie wzajemnego wysłuchania, zrozumienia i adekwatnego zareagowania na treści wnoszone przez każdą ze stron.

Niekiedy może się też okazać, że pomimo wzajemnego wypowiedzenia się, wysłuchania i usłyszenia, zmiana zachowań nie będzie możliwa bez pracy własnej jednej lub obu ze stron. Wówczas jednym z rozwiązań może być przejście własnej terapii, w szczególności w kontekście przepracowania konkretnych, zidentyfikowanych podczas terapii pary trudności lub ograniczeń.

Umów wizytę
Obróć ekran, aby przeglądać stronę